Květen 2008

příznaky nevěry

4. května 2008 v 12:00 | Smedvidek
6 jasných signálů nevěry
Ve spoustě vztahů se nevěra bohužel stává naprosto běžnou rutinnou.. A jak vlastně váš partner na sebe prozradí, že se pohybujete v milostném trojúhelníku?
Neustále se do vás naváží
Dny, kdy jste si rozuměli pouhým pohledem, jsou nenávratně pryč. Teď ji rozčílí prakticky jakékoliv vyjádření pocitů z vaší strany. Využije každé situace, aby vás mohla poučovat. Možná je to způsobeno tím, že sama sobě ospravedlňuje skutečnost, že vás podvádí. Chce se zbavit vlastní viny, takže to vlastně odnášíte dvojnásob: nejenže máte parohy, ale ještě jste upozorňováni na každou svou chybičku.

Našla si neznámého kamaráda/ku
Jedním ze signálů, že vás žena podvádí, je zjevení se tajemného kamaráda nebo kamarádky v jejím životě. Dosud zde nikdo takový nefiguroval, ale najednou si rozumí s kolegou z práce, nebo dokonce s někým, koho strašně dlouho neviděla a teď si uvědomila, jaké to tenkrát bylo skvělé kamarádství. Samozřejmě že vás nechce seznámit - proč asi?

Váhá nad obyčejnými otázkami
Zpozornět byste měli také tehdy, když partnerku rozhodí úplně normální a běžné otázky, na které vám dříve odpovídala bez sebemenšího zaváhání, nyní je ale nejprve zopakuje (signál, že pátrá po nějaké lži) a potom podrážděně odpoví. Na pováženou jsou situace, kdy se po půlnoci připlíží domů a ráno na patřičnou otázku odpoví ve smyslu: "proč chceš vědět, v kolik jsem šla z hospody?".

Vyhýbá se vaší rodině a přátelům
Tahle záležitost je poněkud pikantní, svědčí totiž o tom, že nevěrnice si je jasně vědoma toho, že provádí něco špatného. Snaží se proto vyhýbat vašim přátelům a obzvlášť rodině, kde se cítí jaksi nepatřičně, protože už má někoho jiného. Navíc se dost možná bojí "šestého smyslu" maminky, která mnohdy dokáže vycítit, že něco není v pořádku.

Už nejste důležití
Pokud se vás ještě vůbec zeptá, zda s ní půjdete třeba na balet a vy odpovíte jako obvykle zamítavě, nenásleduje běžná rozmíška, kdy z její strany padají výčitky, jak na ní máte málo času a podobně, nýbrž pouze lakonické potvrzení situace. Jste jí lhostejní. Už jí nezajímá ani váš názor na to, jak vypadá, natož aby se starala o vaše pocity. Když se je v chladné atmosféře vztahu rozhodnete vyjádřit, dostanete hodně vlažnou a nezúčastněnou odpověď.

Nechce se s vámi milovat
Na začátku vztahu to byl vášnivý sex všude možně, teď už si připadáte přinejlepším jako leklá ryba - to, když vás k sobě vůbec pustí. V posteli myslí evidentně na někoho jiného, leží jako dřevo a ať se snažíte, jak chcete, moc jí to nebere. To znamená, že vás zastupuje někdo pro ní zajímavější. Pokud o sebe navíc začala dbát více než dříve, je to vcelku jasné.

Samozřejmě že všechny popsané situace nejsou jasnými a skutečn ověřenými signály nevěry, ale možná se na to zkuste zaměřit a překapení možná budete a nebo (tímlépe pro vás xD) nebudete. Samosebou,že jich možná existuje víc-všímejte si každé maličkosti.

CANNABIS

4. května 2008 v 11:49 | Smedvidek |  Drogy

Cannabis: vědecký pohled


Zastánci Cannabisu argumentují na veřejnosti výroky, podle nichž rizika ohrožující tělesný a duševní stav u této drogy "(ještě) nejsou vědecky prokázána" a Cannabis je proto vlastně "bezpečný".
...........................
"Ani jediná z těchto zpráv nepodává důkaz o tom, že Cannabis není nebezpečný."

Dr. Carlton E. Turner
po vyhodnocení všech
studií provedených
v letech 1964-1982
a diskusích o Cannabisu
(celkem 6500)
...........................
Názor mezinárodní vědecké obce na téma Cannabis lze v daném okamžiku shrnout takto:
1. Zjištěné souvislosti mezi konzumací Cannabisu a případnými devastujícími dopady jsou bez výjimky ohromující.
2. Při dlouhotrvající konzumaci není pochyb o tom, že hrozí vzrůstající poškození jak tělesného, tak i duševního stavu lidského organismu. V řadě případů jde o poškození nevratné.
I rovnice "dosud nedokázáno = není nebezpečné" je fatálním omylem, jak je jasně vidět z výzkumu v oblasti tabáku.
Bylo zapotřebí 50 let a tisíce vědeckých prací, aby se prosadil poznatek, že tabák je nebezpečný a že existuje přímá souvislost mezi kouřením tabáku a rakovinou, srdečními onemocněními a jinými nemocemi. Teprve po desetiletích průzkumu se prokázala jako opodstatněná souvislost, která ovšem existovala po celou tuto dobu.
...........................
"…velký počet studií provedených v posledních letech (nemohl) popřít nebezpečnost Cannabisu …"

J. V. Scheidt
Přehled omamných drog, 1999
...........................
Během fáze průzkumu a současných snah o zlehčování rizik a glorifikaci tabáku zemřelo v průmyslových zemích celého světa 60 milionů lidí na dlouhodobé důsledky kouření.
Kdo s tímto vědomím označujeCannabis jako "bezpečný", ten naprosto podceňuje situaci.
Je pochopitelné, že se konzumenti a zastánci drog odvolávají na několik málo protichudných vyjádření. Problematice však neprospěje, jestliže si nebudeme všímat 99% celosvetově uznávaných expertů, kteří v Cannabisu vidí mimořádně nebezpečný potenciál.

Fyzické důsledky a rizika


Poněkud neestetickou vlastností Cannabisu, která má však velmi závažné důsledky, je skutečnost, že hlavní účinnou látkou THC a více než 80 dalších tzv. cannabinoidů nelze rozpustit ve vodě, ale pouze v tucích. Tyto látky, které se vyskytují jenom v rostlinách Cannabis, se nerozpouštějí ani ve vodě, v krvi nebo v moči. Co to znamená? Znamená to, že se ukládají v těle a sice převážně v orgánech obsahujících tuky, jako je mozek a pohlavní žlázy (varlata, vaječníky), dále pak ve slezině, plicích a játrech.
Cannabinoidy zůstávají v každé tělesné buňce, která obsahuje tuk.
Jejich odbourávání je tak pomalé, že i příležitostný konzument má drogu neustále v těle. Jeden vykouřený joint lze v těle prokázat ješte po několika týdnech, u stálých konzumentů ještě po několik měsíců od okamžiku, kdy přestali s hašišem nebo marihuanou.
Užívá-li někdo drogu pouhý týden, začne tělo navíc tyto jedy hromadit v orgánech a tukových tkáních, kde se pak tvoří zásoba. O dlouhodobých účincích tohoto stavu zatím můžeme jen uvažovat.
...........................
"Ze všech drog, které jsme zkoumali, neměla žádná tak silné a dlouhotrvající účinky na tyto hormony (testosteron a jiné pohlavní hormony) než THC."

Dr. Carol Smithová
vědecká pracovnice
zabývající se výzkumem marihuany
...........................
CANNABIS A DÝCHACÍCESTY
Při kouření Cannabisu dochází přibližně k 15krát silnějšímu podráždění horních cest dýchacích než při kouření tabáku. Riziko onemocnění rakovinou plic je 5 až 10krát vyšší než u kuřáků cigaret.
Stálí uživatelé často trpí chronickou bronchitidou, tedy zánětem cest dýchacích. Směs hašiše nebo marihuany s tabákem riziko poškození plic nezdvojnásobuje - je totiž čtyřikrát vetší. Při konzumaci takové směsi dochází k poškození dýchacích cest o celé roky a desetiletí dříve než při "pouhém" kouření tabáku.
CANNABIS A BUDOUCÍ ŽIVOT
Cannabis ovlivňuje výrazným způsobem zrání spermií. Při dlouhotrvající konzumaci jsou pravidlem deformace a změny buněčné struktury, tedy "zmrzačené" spermie. Již při požití malého množství THC ustává na 24 hodin tvorba mužského pohlavního hormonu testosteronu.
Cannabis je pravidelně spojován i s předčasnými porody, potraty a poruchami menstruačního cyklu. Za pravděpodobný je považován fakt, že konzumace Cannabisu v těhotenství působí trvalé poškození nervového systému nenarozeného dítěte a může vést k narození dětí s podprůměrnou velikostí a hmotností.
CANNABIS A MOZEK
Cannabis má masivní vliv na mozek a je spouštěcím prvkem četných, dosud neprozkoumaných chemických pochodů. Při rozsáhlých klinických testech s marihuanou na opicích druhu Rhesus bylo zjištěno poškození buněk ve všech oblastech mozku, částečně přímo dramatického rozsahu. Některá z těchto poškození způsobí, že tok informací se v mozku výrazně zpomaluje.
Víme, že pokusy na zvířatech nelze automaticky aplikovat na člověka. Víme také ale, že neexistuje problém týkající se lidského zdraví, který by se nejprve nezkoumal v laboratořích a pak na zvířatech. Takto získané poznatky jsou pevnou součástí dnešní lékařské vědy.
...........................
"Mohu to shrnout takto: během 20 let, kdy jsem zkoumal lidské buňky, jsem nezažil nikdy žádnou jinou drogu včetně heroinu, která by vyvolávala podobně strašné poškození DNA jako marihuana."

Akiro Morishima
americký vědecký pracovník
v oboru výzkumu buněk,
specialista pro účinky drog
na buněčné struktury
...........................
CANNABIS A DĚDIČNÉ POŠKOZENÍ
Cannabis je jednou z mála drog, které - přinejmenším při trvalé konzumaci - způsobují abnormální dělení buněk a velmi závažná dědičná poškození.
CANNABIS A IMUNITNÍ SYSTÉM
Existuje řada výzkumných prací, podle kterých, zejména po dlouhodobém užívání Cannabisu, dochází k trvalému poškození imunitního systému, závislého na bílých krvinkách. Důvodem je vlastnost THC, spočívající v oslabování funkce a schopnosti všech bílých krvinek bojovat proti cizím vlivům. "Ochranná armáda" tzv. T-lymfocytů například funguje tak, že obklíčí viry jakéhokoli druhu a rakovinné buňky a rychlým dělením vytvoří takové množství "vojáků", kteří vlastní převahou dokáží zničit nepřátelské cizí prvky. THC tuto schopnost dělení buněk omezuje. Místo 1000 "vojáků" - T-lymfocytů - je pro boj připraveno pouze 500.
To také vysvětluje skutečnost, proč chroničtí kuřáci konopí bývají zpravidla mnohem častěji nemocní než lidé, kteří se drogám vyhýbají. Stejně tak je zjištěno, že akutní i chronické obtíže z větší části či zcela mizí, přestane-li člověk Cannabis užívat. Tato fakta zjistili nejen lékaři a výzkumníci, ale především bývalí konzumenti konopí.

Marihuana

4. května 2008 v 10:45 | Smedvidek |  Drogy
Marihuana je dnes jednou z nejvíce užívaných drog ve společnosti.
Názory na to, nakolik je marihuana nebezpečná, se velice liší. Mnoho lidí se domnívá, že kouření marihuany není o nic více nebezpečnější než konzumace piva. Jiní to považují za odrazový můstek pro takové drogy, jakými jsou heroin nebo kokain.
Co je pravdou? Jaké jsou skutečné účinky marihuany?
Tyto stránky vám poskytnou přesné informace o marihuaně a hašiši, abyste mohli oddělit fakta od matoucích - a často nepravdivých - názorů o této droze. Informace, které zde budete číst, jsou pravděpodobně odlišné od toho, co jste slyšeli od svých přátel. Ale jsou to fakta, která vám ani vašim přátelům možná nikdo nikdy neřekl.
Než se rozhodnete vyzkoušet marihuanu - nebo jakoukoli jinou drogu - sežeňte si fakta. Pak se můžete sami rozhodnout.